Kotvené strechy

PROTAN SE

 
Hydroizolačný systém PROTAN SE sa skladá z:
  • hydroizolačných pásov v šírkach 1,0 a 2,0 m a v hrúbkach 1,2 a 1,6 mm

RHENOFOL CV

Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolačný systém určený na pevné zabudovanie do konštrukcie jednoplášťových a dvojplášťových plochých striech ako vrchná povlaková hydroizolačná vrstva podľa ČSN 72 1901.

 

Hydroizolačný systém Rhenofol CV sa skladá z: