TVAROVKY - vpuste, odvetrávacie komíny, lapače, kolená

VPUSTE PVC - slúžia na dovod vody zo strešného plášťa. Vrchný diel vpuste má okraj (manžetu) pre spojenie s izolačným pásom. Na vnútornej strane vpuste v hornej časti je vrúbkovanie pre upevnenie lapača lístia a kameniva.

 

Názov H

ø

d1 d2 d3 d4
Rozmery PVC vpustí
Vpusť PVC 60 240 60 235 48 43 53
Vpusť PVC 75 240 75 235 65 61 70
Vpusť PVC 80 240 80 320 69 64 74
Vpusť PVC 90 240 90 320 77 73 82
Vpusť PVC 100 240 100 320 85 80 90
Vpusť PVC 110 240 110 320 91 87 96
Vpusť PVC 125 240 125 320 111 106 116
Vpusť PVC 150 240 150 380 136 131 141
Vpusť PVC 200 240 200 440 185 180 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

PUSTE PVC ROHOVÉ -  určené pre odvod vody v blízkosti stien, atík, kútov. Ich tvar umožňuje montáž v horizontálnej aj vertikálnej polohe.

Názov A B L F1 F2 F3
Rozmery rohových vpustí PVC
Vpusť rohová PVC 65x100 65 100 425 150 160 340
Vpusť rohová PVC 100x100 100 100 425 150 160 340

 

 

BALKÓNOVÉ VPUSTE PVC

 

Názov A B C D L d1 F1 F2 F3

Rozmery balkónových vpustí PVC
alkónová vpuť PVC 48x57 48 56 90 84 345 60 120 120 270

 

 

ODVETRÁVACIE KOMÍNY PVC - slúžia na odvetrávanie strešného plášťa. Na spodnej strane horného okraja sú kanáliky pre odvod vodných pár. Používajú sa v kombinácii s perforovaným izolačným pásom. Pri montáži musí byť okraj komína pevne spojený s izolačným pásom. Doporučujeme použiť 3-4 odvetrávacie komíny na plochu 100 m2. Komíny môžu byť použíté aj na odvetrávanie priestorov.

Názov d1 d2 d3 h
Rozmery odvetrávacích komínov PVC
Odvetrávací komín PVC 75 320 76 73 240
Odvetrávací komín PVC 125 390 125 73 400

 

 

KOLENÁ - slúžia na napojenie rohových vpustí na odkvap.

Názov h A d1
Rozmery kolien
Koleno 65x100 ø 80 65 100 76
Koleno 65x100 ø 100 65 100 97
Koleno 100x100 ø 80 100 100 76
Koleno 100x100 ø 100 100 100 97

 

 

LAPAČE LÍSTIA A KAMENIVA - pre jednoduché čístenie a zabránenie zanesenia odvodňovacích zvodov prachom, listím a kamenivom.

Názov d1 d2 h h1
Rozmery lapačov
Lapač lístia z PE ø 80-140  140 - 160 -
Lapač kameniva z PE ø 80-200 208 192 50 140