RHENOFOL CV

Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolačný systém určený na pevné zabudovanie do konštrukcie jednoplášťových a dvojplášťových plochých striech ako vrchná povlaková hydroizolačná vrstva podľa ČSN 72 1901.

 

Hydroizolačný systém Rhenofol CV sa skladá z:

 • hydroizolačných pásov v šírkach 0,68; 1,03; 1,50 a 2,05 m a v hrúbkach 1,2; 1,5; 1,8 a 2,0 mm
 • tvarových prvkov (vonkajšie a vnútorné rohy, manžety, priechodky, tvarové lišty, pochôdzne pásy, atď.)
 • pomocné montážne prvky (pripevňovacie prvky, lepidlá, lišty z pofóliovaného plechu)
 • doplnkových prvkov (vpuste, vetracie komíny, atď.)

 

Hydroizolačné pásy systému Rhenofol CV sú vyrobené z mäkčeného PVC (mPVC) a sú vystužené mriežkou z polyesterových vlákien. Tvarové  prvky sú vyrobené z homogénnej nevystuženej fólie Rhenofol C.

 

Vlastnosti hydroizolačného systému Rhenofol

 

Základné úžitkové vlastnosti

 

 • odolnosť voči poveternostným vplyvom a bežným priemyselným splodinám
 • odolnosť voči UV žiareniu
 • veľmi nízky faktor difúzneho odporu
 • dlhá životnosť
 • veľmi dobrá spracovateľnosť i v zimnom období
 • dokonalá priamosť pásov a ich rozmerová stálosť
 • dokonalá zvariteľnosť a možnosť opráv mechanických poškodení i po dlhšej dobe po položení
 • široký sortiment tvarových a doplnkových prvkov pre vypracovanie technicky dokonalých a esteticky veľmi priaznivo pôsobiacich detailov
 • krytina si nevyžaduje žiadnu údržbu
 • je recyklovateľná
 • komplexná technická podpora
 • materiálová garancia 10 rokov

 

Chemická odolnosť

 

Povlaková hydroizolácia Rhenofol je odolná voči bežným chemickým vplyvom, ktoré bezprostredne pôsobia na strešnú krytinu, ako sú napr.:

 • kaluže stojatej vody
 • vtáčí trus

Je tiež odolná voči kysličníku uhličitému a kyseline sírovej  s koncentráciou do 60%.

Povlakové hydroizolácie na báze mäkčeného PVC nie sú trvale odolné voči organickým rozpúšťadlám (toluén, trichloretylén, tetrahydrofurán, atď.), penovému polystyrénu, dechtom, asfaltom, tukom, olejom a mazivám.

 

Farebné riešenie

Základnou farbou systému Rhenofol je svetlosivá farba.

Ďalšími štandardnými farbami sú biela, zelená, modrá, tehlovočervená a antracitová farba.