JUNIFOL

Fólia JUNIFOL je vyrábaná z vysoko kvalitného granulátu polyethylénu (PE). Materiál je odolný voči chemikáliám, roztokom zásad, kyselín a solí. Takisto je odolný voči plesniam, mikroorganizmom a prerastaniu koreňov a nemá vplyv na zmenu kvality pitnej vody. Výrobky JUNIFOL neobsahujú zmäkčovadlá. Vyznačuje sa fyzikálnou, mechanickou a hydraulickou stálosťou. Štandardná farba fólie je čierna.

Použitie materiálu JUNIFOL:

 • spodné izolácie skládok komunálneho odpadu
 • zakrývanie skládok komunálneho odpadu
 • nádrže na zachytávanie priemyselných a poľnohospodárskych odpadových vôd
 • izolácie základov nádrží a čerpacích staníc PHM
 • izolácie parkovísk, benzínových čerpacích staníc, diaľnic pre zamedzenie kontaminácie spodných vôd
 • ochrana proti presakovaniu vody z jazier, riečnych násypov a svahov, riečnych kanálov, nádrží pre pitnú a úžitkovú vodu
 • zavlažovacie tunely a izolácie priehrad
 • izolácie tunelov, mostov a viaduktov
 • izolácie stavieb

Rozmery:

 • hrúbka - 0,60mm, 0,75mm, 1,00mm, 1,50mm, 2,00mm, 2,50mm, 3,00mm
 • šírka - 5,10m a 8,00m