BORSALEAF WP

Borsaleaf WP je určený predovšetkým pre vodotesnú izoláciu spodných stavieb proti tlakovej a presakujúcej vode a ako izolačná vrstva proti prieniku kvapalín a výluhu do spodných vôd. Fólie sa ďalej používajú na izoláciu zemných nádrží, septikov, poľnohospodárskych a vodných stavieb. Taktiež ako skladisko priemyselných produktov, ktorých chemické pôsobenie zodpovedá chemickej odolnosti fólie garantovanej výrobcom. S veľkým úspechom sa táto fólia používa pri izolovaní podzemných častí rodinných domov hlavne tam, kde hrozí nebezpečenstvo výskytu radónu. Fólia Borsaleaf WP má v súčasnej dobe najlepšie parametre protiradónovej ochrany medzi porovnateľnými typmi fólií.

Fólia Borsaleaf WP je jednovrstvová homogénna fólia z mäkčeného PVC vyrábaná kalandrovaním. Technické parametre sú stanovené tak, aby spĺňali požiadavky našich a európskych noriem.

 

Vlastnosti Borsaleaf WP:

 • vysoká pevnosť a tvárnosť
 • trvalá pevnosť v tlaku
 • vynikajúca zvárateľnosť
 • odolnosť voči pôsobeniu agresívnych podzemných vôd
 • tvárnosť a ohybnosť v chlade
 • odolnosť voči prerastaniu koreňov
 • vynikajúca odolnosť proti radónu
 • odolnosť proti mechanickému namáhaniu pri "sadaní" stavieb
 • možnosť dokonalého vypracovania detailov
 • zdravotná a ekologická nezávadnosť
 • funkčná spoľahlivosť a dlhodobá životnosť

Základné parametre:

 • hrúbka - 1,0mm, 1,2mm, 1,5mm, 2,0mm
 • šírka - 2,05m
 • dĺžka rolky - 10 m pri hrúbkach 1 a 1,2 mm; 20 m pri hrúbkach 1,5 a 2,0 mm